Menu

Ekološki projekti 2017

  Korisnik Naziv projekta
  AD Komunalac  Derventa Razvrstavanje otpada na mjestu nastanka
  KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d. Istočno Sarajevo Rekonstrukcija i proširanje vodovodnog sistema sela Tvrdimići
  Institut za genetičke resurse – Univerzitet u Banja Luci Uspostavljanje sistema integralnog upravljanja otpadom u zaštićenom području Univerzitetski grad
  Supermarket d.o.o.  Sarajevo Nextbike - sistem gradskih bicikala
  Općina  Gradačac Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za  prečišćavanje otpadnih voda u Gradačcu
  Prvi.TV d.o.o.  Mostar „Projekat  Zelena javna nabava   - Poticanje javnih tijela  FBIH  putem dokumentarnog filma na kupovinu zelenih proizvoda i usluga“